Mari-Mette Graff, Vegard Sørnes og Hanne Stenvåg

MENINGERDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus avholdt sitt foredrag «Født i feil kropp – regnbueideologiens religiøse trekk» på UiT Norges arktiske universitet onsdag 22. september. Det ble en absurd forestilling.

Foredraget, ble, betegnende for hva som ventet, innledet med at leder for Foreningen for Alle Konservative Studenter (FAKS), Jarl Roar Simonsen, ønsket velkommen med ordene: «Mine damer og herrer, velkommen.» Åpningsreplikken høstet anerkjennende humring og nikk fra de delene av publikum som kanskje aldri har opplevd smerten ved å bli forsøkt usynliggjort.

Simonsen takket deretter spesifikt Studentparlamentet, som hadde gitt tillatelse til at foredraget skulle finne sted – med bakgrunn i at UiT Norges arktiske universitet ønsker å legge til rette for sosiale, politiske, religiøse og humanitære aktiviteter – initiert av studenter. Det ble gitt grønt lys fordi det ble lagt opp til diskusjon etterpå.

Både innleder og Olufsen-Mehus understreket viktigheten av frihet, både hva gjelder ytringer og akademia, et synspunkt det er vanskelig å være uenig i. Det viste seg imidlertid raskt at friheten de fremhever, er begrenset til de som identifiserer seg med det budskapet Olufsen-Mehus forkynner: Det finnes bare mann og kvinne – hvis oppgave er å sørge for en bærekraftig verdensorden gjennom å formere seg.

Les mer her