Ivan Holt

Ivan Holt ble medlem i HBRS i 2009, of styremedlem i HBRS og styreleder i nyopprettet HBRS region Øst i 2013.
Han jobber for det meste for å bedre tilbud innen kirurgi for personer med kjønnsdysfori. Også er han med å arrangere sosiale treff for våre medlemmer i region Øst.
Han jobber som overingeniør på IT avdeling ved Kunsthøgskolen i Oslo