«Dette er en av vår tids mest omdiskuterte saker»

KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus fortsetter å belyse alt som skjer i samfunnet og helsevesenet knyttet til kjønnsideologi. – Fordi min omsorg ligger i at barn og ungdom må få rett hjelp, sier han etter et foredrag i Tromsø som fikk mye oppmerksomhet.

Publisert: 23.09.2021 kl 22:50

Omdiskutert

Nedrevne plakater i dagene før, og et hjemmelaget banner med påskriften «Transfober ikke velkommen», møtte Truls Olufsen-Mehus da han skulle holde foredrag på Universitetet i Tromsø onsdag kveld.

Jarl-Roar Simonsen, leder for FAKS Tromsø, inviterte KrF-politikeren til Universitetet i Tromsø (UiT). FAKS står for «Foreningen for alle konservative studenter» og har lokallag flere steder i landet.

– Dette er en av vår tids mest omdiskuterte saker, nemlig LHBT og kampen om transpersoners rettigheter. At folk ikke ønsker å høre Olufsen-Mehus tale og river ned våre plakater, viser bare hvor nødvendig dette foredraget er. Vi bor i et land hvor massive reformer har blitt gjennomført uten at noen debatt har funnet sted, sier Simonsen og utdyper:

– Det er sterke krefter som ønsker å skyve samfunnet vårt i deres retning og i deres revolusjonære iver har de ikke tid til å høre på deres motparts veloverveide argumenter. Gitt deres institusjonelle makt behøver de ikke å rettferdiggjøre sine påstander heller. Med tanke på dette er det rett og rimelig at FAKS bidrar til å stimulere den akademiske friheten og skaper en plattform hvor studentene får mulighet til å bli eksponert for et annet synspunkt enn det som alle er forventet å ha, sier FAKS Tromsø-leder Jarl-Roar Simonsen.

Se foredraget i opptak

«Født i feil kropp – regnbueideologiens religiøse trekk» var tittelen på Truls Olfusen-Mehus sitt foredrag i Tromsø. Det ligger tilgjengelig i opptak på Facebook.

Dette banneret møtte Truls Olufsen-Mehus da han ankom Universitetet i Trondheim. Det var hengt over noen av plakatene som informerte om foredraget hans, «Født i feil kropp - regnbueideologiens religiøse trekk.» Foto: Petter Kirkeholmen

Dette banneret møtte Truls Olufsen-Mehus da han ankom Universitetet i Trondheim. Det var hengt over noen av plakatene som informerte om foredraget hans, «Født i feil kropp – regnbueideologiens religiøse trekk.» Foto: Petter Kirkeholmen

 

– Ingen hatefulle ytringer

– Da jeg kom til Tromsø, byttet jeg ut åpningsbildet i foredraget, med meg selv foran banneret jeg ble møtt av på UiT, som mener at jeg er “transfob”. Til salen, der det satt 50-60 tilhørere, så jeg først på bildet og så på dem, og spurte: Her inne tolerer vi vel ingen hatefulle ytringer? Det ble et rolig og fint gjennomført møte, oppsummerer Olufsen-Mehus i en telefonprat med Norge IDAG.

I foredraget, som var åpent for alle og som i tillegg ble strømmet direkte på nett, la Olufsen-Mehus mye vekt på å begrunne sin informasjon og standpunkter vitenskapelig.

– Jeg forklarer hvorfor det er viktig å stille kritiske spørsmål til alt som har med kjønnsmangfold, flytende kjønn osv. å gjøre. At det må utfordres og at vi må tørre å snakke om det.

Les mer her