Samtalestøtte til pasienter ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK)

Er du i utredning på NBTK?

Hvis du er i utredning eller behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) har du mulighet for å bruke samtaletilbudet til prestetjenesten på Oslo universitetssykehus. Et behandlingsløp kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket.

Du bestemmer

Du bestemmer selv hva samtalen skal handle om. Det kan for eksempel være tanker rundt behandling, identitet, selvbilde, kropp, tro/livssyn, relasjoner, eller noe annet. Vi har mulighet for å følge deg gjennom utredningstiden og behandlingsforløpet hvis du ønsker det. Som poliklinisk pasient kan du kontakte oss direkte og avtale time, for eksempel i tilknytning til andre avtaler på sykehuset. Personalet på NBTK kan også formidle kontakt med sykehusprestene.

Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt, som kan hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser, og bidra til trygghet i en livssituasjon under endring. Samtaler med sykehuspresten er ikke en del av utredning og vurdering ved NBTK, og det blir ikke ført journal fra samtalene.

 

Kontakt sykehusprest B. Lennart

Persson for mer informasjon eller for å gjøre en avtale,

e-post: bopers@ous-hf.no 

telefon 22118228/22118222