Skal man defineres selv etter sin død?

Skal man defineres selv etter sin død?

I disse dager markeres snart Transgender Day of Remembrance, en dag der man hedrer de som har blitt drept på grunn av sitt kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Markeringen startet i 1999, etter at Rita Hester ble drept i 1998. Dagen er for å minne og ære de personene som har mistet livet fordi de de står fram som seg selv. Harry Benjamin ressurssenter mener at dette er en viktig markering og et tema som trenger eksponering. Samtidig har vi opplevd det vanskelig å markere dagen skikkelig. Grunnlaget for dette er at vi opplever at dagen definerer og setter folk i bås selv etter sin død. Hvor mange av de som har blitt drept har hatt en trans* identitet? Kan man være sikker på at personen identifiserte seg som trans og brukte det begrepet om seg selv? Eller kan det være at trans*person var et begrep de ikke brukte, og ikke identifiserte seg som?

Vi vet at det er mange som ikke bruker trans*, transperson, transkjønnet, transgenderd om seg selv. Og vi vet at mange føler at disse begrepene tar fra de den identiteten de har kjempet så hardt for å få respekt for. Disse begrepene sier ingenting om kjønnet eller prosessen personen har gått igjennom. Hva om en av disse er de som har blitt inkludert i denne dagen, nettopp som trans*. Hvilken rett har vi å definere disse personene! HBRS skulle ønske at man kunne bruke et mer begrepsnøytralt ord for å feire dagen. Dette med språk og begreper er ikke lett, og det skal ikke gjøres så enkelt at folk mister sin identitet. For oss så er det bedre at det er langt og inkluderende, enn kort og ekskluderende.

HBRS vet at mange mener at det å terpe på begreper er flisespikkere. Men det er faktisk språket som er med på å forme samfunnet. Ord or uttrykk er ikke bare flisespikkeri. Det former hvordan vi blir sett og hvordan vi blir møtt.

Harry Benjamin ressurssenter kommer til å marker denne dagen, men vi vil ha et inkluderende navn, et som favner også de som ikke definerer seg som trans*. Vi mener at det viktigste er at navnet er inkluderende, ikke kort, lett og ekskluderende. Og vi vil markere Minnedag for de som har blitt drept grunnet sitt kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

Markeringen vil finne sted i Oslo, Bergen og Trondheim. De vil bli arrangert av Region Sør, Øst, Midt-Norge og HBRSU.

Region Vest vil markere dagen den 14. november, i sine faste møtelokaler, kl. 19.00. For mer info og påmelding send mail til regionvest@hbrs.no

Region Øst, sør, HBRSU og Midt-Norge vil markere dagen den 20. november. I Oslo markeres dagen av Region Øst, sør, HBRSU i felleskap. Møte vil være i HBRS sine kontorlokaler i Karl Johans gate 8.

For mer info og påmelding send mail til regionost@hbrs.no

For mer info om markeringen og påmelding i Trondheim som er i regi av Region Midt-Norge, send mail til regionmidt-norge@hbrs.no

Vi håper at så mange som mulig vil få anledning til å bli med oss og markere denne dagen.