Selvutviklingskurs

HBRS i samarbeid med HBRSU og psykolog Asle Offerdal inviterer til selvutviklingsgruppe som starter 22. oktober. Selvutviklingsgruppen er ment for medlemmer som er 30 år eller yngre. Hvis

det er plass kan også de over 30 år være med. Selvutviklingsgruppen er gratis for medlemmer av HBRS og HBRSU.

 

Det arrangeres 5 samlinger. Dato forselvutviklingsgruppe: Onsdag 22. oktober kl. 18.00, 29. oktober kl. 18.00, 12. november kl. 18.00, 26. november kl. 18.00 og 10. desember kl. 18.00. Sted:

HBRS-lokale i Karl Johans gate 8, 4 etasje.

 

Selvutviklingsgruppen ledes av psykologspesialist Asle Offerdal. Han har erfaring med å ha ledet mange selvutviklingsgrupper for HBRS siden 2003.

 

Selvutviklingsgruppen er et forebyggende tiltak som skal bidra til å styrke den psykososiale situasjonen for personer som søker, har eller er ferdig med kjønnskorrigerende behandling

på Rikshospitalet. Målet er at den enkelte skal styrkes til bedre å mestre sin livssituasjon gjennom blant annet hjelp til selvhjelp.

 

Påmelding: E-post: info@hbrs.no

tlf: 22 11 40 40

 

 

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som har, søker, har hatt diagnosen transsekualisme. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose