Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er initiativtager til dokumentarserien «født i feil kropp. Dokumentarserien begynner på TV2 mandag 18. august.

Styreleder i HBRS Mikael Scott Bjerkeli og daglig leder Tone Maria Hansen gleder seg til premieren 18. august på TV2. Bjerkeli og Hansen håper dokumentarserien kan bli et viktig bidrag til mer kunnskap og større forståelse for denne sårbare minoriteten.

Dokumentarserien født i feil kropp

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er initiativtager til dokumentarserien «født i feil kropp. Dokumentarserien begynner på TV2 mandag 18. august.

Styreleder i HBRS Mikael Scott Bjerkeli og daglig leder Tone Maria Hansen gleder seg til premieren 18. august på TV2. Bjerkeli og Hansen håper dokumentarserien kan bli et viktig bidrag til mer kunnskap og større forståelse for denne sårbare minoriteten.

I serien møter du 14 personer i alderen 8 til 70 år, som er i forskjellige stadier i prosessen å bekrefte sitt kjønn. Alle har eller har hatt store psykiske utfordringer for å kunne leve som det kjønn de opplever seg som. Men når deltakerne tør å fortelle hvem de er, opplever de ofte, til sin overraskelse, at de ikke blir utstøtt. De opplever derimot at det er hjelp å få, og de kjenner en glede, som er nesten ubeskrivelig.

HBRS ønsker å takke alle deltagerne, Petter Vennerød, Karianne Førland Vennerød og Merkur film.

For mer informasjon: Tlf: 22 11 40 40 – e-post: info@hbrs.no


For å se promo av serien trykk her "Født i feil kropp"