Kurs Drammen

Tid: kl.28.5.2013, Kl. 09.30 – 15.00

Sted: Rica Park Hotel Drammen, Gamle Kirkeplass 3

 

Harry Benjamin ressurssenter i samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme  på Rikshospitalet inviterer til kurs om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets-tematikk.

Kurset tar opp diagnostisering og nyere forskning vedrørende diagnosen transseksualisme (født i feil kropp).

Det vil også bli tatt opp forskjellige utfordringer og problemstillinger for barn, ungdom og voksne som er i behandling og utredning hos Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme på Rikshospitalet.(NBFT)

Det vil også være foredrag av kvinner og menn som er kjønnsopererte.

Kurset henvender seg til psykologer, leger, helsesøstre, sykepleiere, studenter innen for barn- og ungdom relaterte fag, leder og lærere i skolen, og andre som til daglig arbeider med barn, unge og voksne.

Vi ønsker at flest mulige skal få mulighet til å delta på dette kurset, og håper at dere vil være villige til å hjelpe oss med å spre informasjonen. Vi ser at det er en økning blant barn og ungdom som synliggjør at de har en form for kjønnsidentitets tematikk allerede på videregående, ungdomsskole, barneskolen og tidligere.

Hvis du dere kjenner til andre som kunne ha glede av dette kurset, for eks. lærere. psykologer, leger, sykepleiere, helsesøstre, sosionomer, alle innen for helse og sosial.  Så hadde vi satt stor pris på om informasjonen ble videresendt.

Påmelding og mer informasjon: info@hbrs.no – tlf: 22 11 40 40

Program og informasjon vedlagt.

Kommentarer fra tidligere kurs:


«Kjønnsidentitet problem forekommer relativt ofte, og kurset er fint som en introduksjon for temaet knyttet til transseksualisme. Derfor har det vært nyttig. Kurset skulle bare ha vært enda lengre.» Psykolog i Kirkenes

 

«Det var helt fantastisk å være med på kurset i dag. Interessant, lærerikt og relevant! Det arbeidet dere gjør er utrolig viktig.» Medarbeider i Klara Klok i Bodø

 

Veldig bra å få oppdatert kunnskap, slik at de menneskene jeg møter får best mulig hjelp.» sexolog Tromsø

 

«Fått en kunnskap til mer å kunne stille de rette spørsmål.» Helsesøster Bergen

 

«Veldig meningsfullt kurs. Fine presentasjoner. Takk for en fin dag.» Psykolog, BUP, Bergen.»

 

Har dere ikke mulighet til å delta på det aktuelle kurset, men føler at dere trenger mer informasjon. Da kan dere kontakte oss på 22 11 40 40 eller sende en mail til info@hbrs.no

Vi gjør det vi kan for å arrangere foredrag eller kurs uten om de oppsatte kursdatoene. Les mer her

Last ned filProgram Drammen kurs 2013.pdf(1 7 6kb)Last ned filDrammen informasjon om kurs transseksualisme 2013.pdf(7 8kb)