HBRS og HBRSU i møte med Barne-, og likestillingsminister Solveig Horne

HBRS og HBRSU i møte med Barne-, og likestillingsminister Solveig Horne

HBRS og HBRSU var i møte med statsråd Solveig Horne 4. november. Vi ga statsråden kunnskap og informasjon om pasientgruppen på OUS-Rikshospitalet og viste til utfordringer som vår pasientgruppe møter i samfunnet. Vi formidlet at et samfunn nesten uten kunnskap og riktig informasjon om vår pasientgruppe, skaper store psykiske utfordringer for mange i pasientbehandling og for de som er ferdig i behandlingen.

Vi oppfordret regjeringen at de må arbeide for full sosial likestilling for kvinner og menn som er kjønnsopererte. Vi viste til hvor viktig det er at mennesker i vår gruppe blir sett og beskrevet som det kjønn de opplever seg som, og som de også er rettslig og juridisk. Derfor er det viktig at departementet og underliggende etater forholder seg til pasientgruppens vern i likestillingsloven og deres juridiske vern ved nytt personnummer. Vi ba også regjeringen om å arbeide for en universell likestillings- og antidiskrimineringslov. Det var et arbeid som statsråden allerede hadde satt i gang.  

Vi opplevde en statsråd som var svært så lyttende og ønsket å ivareta vår gruppe på aller beste måte.