HBRS kurs Oslo, om transseksualisme og kjønnsidentitet

HBRS kurs Oslo, om transseksualisme og kjønnsidentitet

Vi har desverre ikke mulighet til å ta imot flere påmeldinger. Responsen har vært mye større enn forventet, og vi har derfor måtte si nei til noen. Men vi jobber fortsatt med å få til flere kurs, så hvis det er noen som ønsker å delta på fremtidige kurs, så send oss en mail, så vil vi holde dere orientert. Hvis ikke så er det bare å følge med på våre nettsider og andre sosiale medier. 

MVH

HBRS 

 

Harry Benjamin ressurssenter i samarbeid med seksjon for transseksualisme på Rikshospitalet inviterer til kurs om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets-tematikk.

Kurset tar opp diagnostisering og nyere forskning vedrørende diagnosen transseksualisme (født i feil kropp).

Det vil også bli tatt opp forskjellige utfordringer og problemstillinger for barn, ungdom og voksne som er i behandling på seksjon for transseksualisme på Rikshospitalet.

Det vil også være foredrag av kvinner og menn som er kjønnsopererte.

Kurset henvender seg til psykologer, leger, helsesøstre, sykepleiere, leder og lærere i skolen, og andre som til daglig arbeider med barn, unge og voksne.

Vi ønsker at flest mulige skal få mulighet til å delta på dette kurset, og håper at dere vil være villige til å hjelpe oss med å spre informasjonen. Vi ser at det er en økning blant barn og ungdom som synliggjør at de har en form for kjønnsidentitets tematikk allerede på videregående, ungdomsskole, barneskolen og tidligere.

 

Hvis du dere kjenner til andre som kunne ha glede av dette kurset, så hadde vi satt stor pris på om informasjonen ble videresendt.

Vi tilbyr også kurser etter avtale, for å lese mer om det, trykk her.

Påmelding og mer informasjon: info@hbrs.no – tlf: 22 11 40 40

Oslo: Onsdag 21. november Kl. 09.30 – 14.30

Sted: Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Rosenkrantz' gate 7

Program og informasjon vedlagt.

 

Last ned filOslo informasjon om kurs transseksualisme 2012.pdf(9 7kb)Last ned filProgram kurs Oslo Håndverkeren2012.pdf(1 8 9kb)