HBRS har fått medhold av Helsedirektoratet for at hjelpemidler burde dekkes av det offentlige

HBRS har fått medhold av Helsedirektoratet for at hjelpemidler burde dekkes av det offentlige

 

Den etterlengte rapporten fra Helsedirektoratet vedrørende gjennomgang av behandlingstilbudet til kjønnskorreksjonspasienter og transpersoner er endelig ferdig og overlevert Helse- og omsorgsdepartementet. Det er med stor glede at HBRS endelig har fått medhold i at behandlingshjelpemidler må dekkes av det offentlige. HBRS har arbeidet med dekning av hjelpemidler siden 2001.

 

Det anbefales i rapporten at hårfjerning med elektrolyse og laserbehandling bør inngå i behandlingen på Rikshospitalet for de som gjennomgår eller har gjennomgått kjønnskorreksjonsbehandling. Helsedirektoratet mener også at finansieringen av elektrolyse og laserbehandling må samkjøres, slik at det ikke gjøres på bakgrunn av finansieringsordning.

 

Det anbefales videre at vester, penisproteser og vaginablokker blir godkjent som behandlingshjelpemidler. HBRS vil ta kontakt med helse- og omsorgsdepartementet for å få fortgang i denne prosessen. Vi håper at hårfjerning og hjelpemidler skal komme på plass så raskt som mulig i 2013. Når HBRS får ny informasjon vil det bli lagt ut på vår hjemmeside, forum og facebook.

 

Det er også meget gledelig at Helsedirektoratet anbefaler second opinion i et nordisk land. Det skal også utredes behov for å styrke kompetansen for å ivareta helseproblem hos transpersoner. Videre anbefales det at det nedsettes en arbeidsgruppe som vurderer om det bør utpekes kliniske fagmiljøer i hvert Regionalt Helse Foretak (RHF) som bygger opp spesifikk kompetanse til å ta seg av pasienter med kjønnsidentitetsforstyrrelser. Det anbefales at det iverksettes et arbeid knyttet til tildeling av personnummer.

 

Rapporten viser videre til at behandlingen for diagnosen transseksualisme forsetter på Rikshospitalet. Det markeres at behandlingen aldri har vært ment for andre grupper enn de som får diagnosen transseksualisme. Men Rikshospitalet får kritikk for at de ikke har klart å synliggjøre godt nok at behandlingen kun er for denne pasientgruppen.

Vi har byttet ut begreper som oppleves stigamtiserende.