HBRS ønsker alle et godt nytt år

HBRS ønsker alle et godt nytt år

Vi i HBRS ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte, støttespillere og samarbeidspartnere et godt nytt år.

Vi legger bak oss et år der aktivitetsnivået har nådd nye høyder, det har veldig hektisk. Og til tider veldig krevende, noe som har medført at vi dessverre ikke har hatt full bemanning på kontoret. Vi har prøvd å dekke opp så godt vi kan, og vi er velsignet med mange frivillige som har stilt opp for å dra lasset når vi har hatt behov for det. Vi er evig takknemlige for deres innsats.

 

Vi vil takke HBRSU for det arbeide som har blitt gjort. Vi gleder oss til å se hva dere vil utrette i 2016. Vi har stor tro på det nye styret, og gleder oss til et varmt og godt samarbeid.

Vi vil også takke våre frivillige og regionallag, dere gjør et ufattelig stykke arbeid, tvil aldri på at det arbeide dere gjør betyr mye for mennesker som dere er i kontakt med.

Og sist men ikke minst vil vi takke foreldre- og familie foreningen, det at dere er der og at dere strekker en hånd ut til foreldre- og familiemedlemmer som trenger noen å prate med betyr uendelig mye. Viktigheten av HBRS foreldre- og familieforening blir bare tydeligere og tydeligere . Aldri før har vi hatt så mange medlemmer i foreldre- og familie foreningen. Vi har hatt en enorm økning av foreldre som tar kontakt for å snakke med oss, og snakke med andre foreldre i samme situasjon.

Og nå et lite utdrag av året som har gått, 2015:

Den 25. april feiret HBRS sitt 15 års jubileum, på dagen ble det arrangert en internasjonal konferanse ”Fra skam til stolthet”, med mange anerkjente foredragsholdere. Og senere på kvelden ble det til en fantastisk festaften som overgikk våre forventninger. Den ble åpnet med en video av Hunter Hays ”Invisible”, som rørte mange av våre gjester til tårer. En video som handler om å ikke gi opp, selv i motgang. Det vil bli bedre!

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucA63CEuXpo

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Og vi kan blant annet se tilbake på en rekordstor sommerleir. Sommerleiren er blant vår største og viktigste arrangementer. Og vi ser allerede nå at folk kontakter oss for å finne ut mer sommerleiren 2016. Vi har allerede begynt å jobbe med å gjør den enda bedre enn 2015.

 

"Sommerleir 2015, vår første, var en fantastisk opplevelse for oss alle, og ikke minst for sønnen vår! Han sa i går: "Dette er det beste jeg har opplevd i livet mitt".

 

”Den åpenheten, rausheten, omsorgen og ikke minst sårbarheten en møter er ubeskrivelig, og jeg vil si det så sterkt som at sommeren blir ikke den samme uten......"

Les mer her:

Og ikke minst ble 2015 det året da initiativtakeren til HBRS Tone Maria Hansen, og nåværende daglig leder, høyst fortjent, ble tildelt Kongens fortjenestemedalje den 03.08.15. Medaljen kan tildeles personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet.

Les mer:

HBRS ønsker alle et godt nytt år

NTB

 

HBRS ønsker alle et godt nytt år

NTB

Når vi nå går inn i 2016, så går vi en spennende tid i møte, et lovforslag om enklere tilgang til endring av juridisk kjønn ligger ute. HBRS har vært med i forarbeidet til dette lovforslaget med deltagelse i ekspertgruppen. Vi ønsker at det skal være mulig å endre juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå en kastrasjon. Noe dette lovforslaget legger opp til. Vi hadde håpet på at det skulle vært en konsekvensutredning før loven blir vedtatt. Selv om vi ønsker loven velkommen, så mener HBRS at man må man ta hensyn til mulighetene for misbruk, selv om noen kanskje mener at de er "forsvinnende små". Konsekvensene av et eventuelt misbruk av loven vil kunne store negative følger for den forståelsen vi har opparbeidet gjennom mange år.

I Danmark har det allerede skjedd.

Se linker til Danmark.

http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2015/05/13/ibi-pippis-afslorende-svommetur/

https://murderbymedia2.wordpress.com/2015/05/09/meet-ibi-pippi-the-lesbian-trapped-in-the-body-of-a-man/

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/27301844

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/ibi-pippi-er-kvinde-men-blev-smidt-ud-fra-kvindernes-omklaedning

- Selvfølgelig er der et kunstnerisk aspekt i det her. For det sætter jo fokus på en lov, der er fuldstændig tåbelig, fordi den er hastet igennem. Jeg følger bare loven, og hvis der er nogen, der har lavet en fejl, så er det dem, der har sjusket en lov igennem og ikke taget højde for problematikker som den her, siger hun.

http://www.jyllands-posten.dk/premium/kommentar/midtimod/ECE7710657/Ibi-Pippi+og+det+k%C3%B8nsjuridiske++galehus/

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/man-bliver-jo-ikke-en-kvinde-fordi-man-skifter-cpr-nummer

http://www.etik.dk/danmark/juridisk-transkoennet-udfordrer-omklaedningsrummet

https://www.facebook.com/tv2nyhederne/posts/1196813690334269

Dette er en lov som vil kunne brukes av hele Norges befolkning. HBRS ønsker at dette skal være en godt gjennomtenkt lov, der man har sett på alle mulige sider og konsekvenser. Slik at man forbygge eventuelle misbruk. Da hadde vi hatt en mye sterkere og tryggere lov.

En annen konsekvens vi har sett, er at den danske lovgivningen som omhandler endring av juridisk kjønn er i seg selv diskriminerende. På den ene siden, så er det enkelt å endre juridisk kjønn. Men selv med denne endringen så anerkjenner ikke loven alle som menn eller kvinner.

I Danmark så har det også kommet et tillegg i loven som definerer mann og kvinne slik:

1) Kvinde: en person med livmoder eller æggestoksvæv.

2) Mand: en person med mindst en testikel.

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=163836&exp=1

Så selv om man har endret juridisk kjønn fra man til kvinne, så er man per. Def. En mann om man har minst en testikkel, uavhengig juridisk status. Eller omvendt, ved endring av juridisk kjønn fra kvinne til mann, så er man fortsatt kvinne i lovens definisjon om man har rester etter eggstokkvev eller livmor.

 

HBRS ønsker å unngå slike situasjoner i Norge. Selv om sjansen er forsvinnende liten for at det skal kunne skje, så er det viktig å se på alle aspekter, slik at en ny lov vil være rustet til å takle et eventuelt missbruk av loven på best mulig måte for alle parter. 

 

I 2016 så vil vi også fortsette vårt mangeårige arbeider for å styrke og forbedre vår behandling på Oslo universitetssykehus. Det gjelder blant annet pubertetsutsettende behandling, hormonbehandling og kirurgi. HBRS mener at barn bør behandles på en barneavdeling og ikke på en voksenavdeling slik det er nå. Vi fortsetter også vårt arbeid for at alle innenfor kjønnsdysfori skal få en tilrettelagt offentlig behandling.

 

Vi har siden 2010 opplevd en voldsom økning i antall medlemmer, fra 2010 til 2015 så har vi økt medlemsantallet med hele 124%, og bare fra 2014 til 2015 å har det vært en økning i medlemsmassen på 26% Når vi tror vi har nådd topp nivå på medlemsantallet, så viser det seg at det er enda flere som vil være med å støtte vårt arbeid. Dette gir oss ny energi, og en forståelse for at det arbeide vi gjør er viktig, og at det betyr mye for mange. Vi er spent på om 2016 vil bli enda et rekord år for antall medlemmer.

Vi håper at politikerne fortsetter å se viktigheten med vårt arbeide, og gir oss muligheten til å fortsette å hjelpe andre. Det er viktigere nå en noensinne med en synlighet. Det er med synlighet at fordommer forsvinner. Kunnskap bygger forståelse. Vi håper at vi i 2016 kan øke kunnskapen med synlighet i alle offentlige sektorer og i den generelle befolkningen. Hjelp oss gjerne med dette. Del innlegg på FB, snakk med lokale politikere, skoler barnehager og helseinstitusjoner. Vi kommer mer enn gjerne og holder kurs eller informasjonsmøter.

Vi legger nå 2015 bak oss, og tar i mot 2016 med åpne armer. Vi ønsker alle et fantastisk godt nytt år 2016.

 

Mvh

Styret HBRS

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som har, søker, har hatt diagnosen transsekualisme. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose