God sommer

Vi i HBRS ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte, støttespillere og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Vi har lagt bak oss seks måneder med stor aktivitet. Vi har reist rundt i Norge for å holde kurs, noe vi har opplevd som veldig positivt. Og uansett hvor vi har vært har vi blitt mottatt har det vært stor entusiasme. Vi har også sett at foreldre har bygget nettverk, utvekslet erfaringer. Møtevirksomheten har vært hektisk, både i Oslo og i det langstrakteland.

I februar ble HBRSU (Harry Benjamin ressurssenter barn og ungdom)stiftet. Det ble stiftet etter initiativ fra våre unge medlemmer som brenner etter å gjøre noe godt for barn og unge som opplever å være født i feil kropp. HBRSU vil styrke det viktige arbeidet med å sikre god ivaretakelse av alle barn som opplever å være født i feil kropp, og de vil fortsetter arbeidet med å jobbe for at barn og unge skal bli møtt godt i barnehage, skole og hvor enn de måtte ferdes.

Nå blir det snart en velfortjent pust i bakken for alle tillitsvalgte og våre medlemmer. Men vi samles snart til gode opplevelser på sommertreffet på Eidene.

HBRS ønsker alle en riktig god sommer!