Fantastiske nyheter fra Extrastiftelsen

Fantastiske nyheter fra Extrastiftelsen

Harry Benjamin ressurssenter i samarbeid med Stensveen Ressurssenter har blitt tildelt prosjekt midler fra Extra-spillet i regi av ExtraStiftelsen-Helse og rehabilitering. 

HBRS og Stensveen ressurssenter søkte om midler til prosjektet «trygg i eget utrykk». ”Trygg i eget uttrykk” skal være en arena for å styrke enkeltmennesker på veien mot et bedre liv. Denne veien er individuell, men erfaring viser ofte at det er nødvendig med veiledning og motivasjon for å finne fram.

 Like viktig kan det være å gå den med andre i samme situasjon for å dele erfaringer og finne støtte. Deltagerne skal gå styrket videre i eget liv samtidig som de kan være til støtte og hjelp for andre i lignende situasjon.

Prosjektet legger opp til 6 helgesamlinger i løpet av ett år. Det arrangeres 6 selvutviklingsgrupper under helgesamlingene. Selvutviklingsgruppene ledes av psykologspesialist Asle Offerdal. Mellom samlingene får deltagerne oppgaver de skal jobbe med og reflektere over. Prosjektet har en faglig forankring ved HBRS, prosjektleder Harald Sundby, prosjektansvarlig Tone Maria Hansen, psykolog Asle Offerdal, Marion Arntzen, gestaltterapeutene Leila Reinola og Glenn Gulli.

 

Fantastiske nyheter fra Extrastiftelsen