Den danske piken, en anerkjennelse av seg selv og kjærligheten

Den danske piken, en anerkjennelse av seg selv og kjærligheten

Skrekkblandet fryd

Jeg hadde ikke de store forventningen til filmen. Når man også er personlig berørt av tematikken, blir det med en blanding av skrekk og fryd man går å ser en film som handler om den antatte første kjønnskorrigerende operasjon. Lili og hennes reise har blitt til en viktig del av historien og utviklingen av aksept og behandling av personer som opplever å være født i feil kropp. 

Om filmen

I filmen møter vi Lili Elbe (Eddie Redmayne) som går under navnet Einar Wegner. Før Lili slippes fri, har hun levd et langt liv som Einar. Einar var gift med Gerda (Alicia Vikander), begge var anerkjente malere i Danmark, men på forskjellige områder.

Vi møter paret rett før Lili begynner sin synliggjøring. Den første anelsen vi får av Lili er når Einar må sitte modell for Gerda, her virker det som om Lili blir gjenoppdaget, og følelsen setter seg i Einar. Annerkjennelsen av følelser kommer til overflaten og Lili begynner sin synliggjøring. Men med dette kommer også følelsen av anderledeshet og frykt for hva andre vil si. Det er med skrekkblandet fryd Lili går ut i det offentlige.

For Gerda begynner dette som et spill i begynnelsen, hun ser på det om noe morsomt og spennende. Men når Lili trer mer fram og Einar begynner å bli borte så kommer frykten fram i Gerda. Frykten for å miste Einar, hennes mann og kjæreste. Og selv om kanskje Einar aldri noen gang virkelig eksisterte, så oppleves dette som et tap, et tap av det hun trodde hun hadde. Dette tror jeg er noe mange som har vært i lignende situasjon kan kjenne seg igjen i.

 Det er ingen tvil om at de har en sterk kjærlighet til hverandre, men kjærlighet handler også om å vite når man må gi slipp. I filmen så føler vi det sterke båndet mellom Gerda og Lilli, både før og etter hennes sosiale og fysiske endring. Selv om deres forhold endres, så bevarer de det sterke båndet.

Den handler om tap, men også om å endring, en endring der man taper et forhold, men vinner et annet.

Slik jeg tolker filmen er Einar på mange måter et skall, inni skallet vokser Lili. Andre ser skallet, mens Lilli er sjelen . Vi følger Lillis kamp om å bli sett og akseptert. Dette er både en kamp på hennes indre arenaen så vel som den ytre. Skammen over å være annerledes, skammen over følelser og kropp. Blir nesten hennes og Gerdas undergang

Den totale opplevelsen

Filmen er vakkert utført og jeg synes skuespillerne levere meget godt. De gir en troverdig fremstilling av Lili og Gerda. Den kan til tider virke litt overfladisk, men ikke i den grad at jeg synes det forringer filmen i nevneverdig grad. Jeg tror mange vil ha nytte av å se denne filmen, men man må ha i bakhodet at filmens handling utspiller seg på 20tallet. Tiden Lilli levde i preger selvfølgelig også hennes og andres reaksjon på hennes opplevelse. Vi kan ikke forvente at filmen skal vise hvordan det er i dag, ei heller ville det være riktig. Det ville ikke bli Lillis fortelling, men en forvridning som ikke ville gi et korrekt bilde av hennes kamp.

Nå er dette en film løst basert på Lili Ilse Elvenes liv, men samtidig så opplever jeg å se mye av det jeg kjenner igjen i min egen opplevelse av skam og kropp, og også andres fortellinger om hvordan de har opplevd å være i et forhold med en som bekrefter kjønnet sitt.

Les mer om filmen her:

http://www.filmweb.no/film/article795205.ece 

 

foto: corporate.comcast.com

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som har, søker, har hatt diagnosen transsekualisme. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose