Behandlingssituasjonen på NBTS

Det har i en stund nå rådet stor usikkerhet om bemanningssituasjonen på NBTS. Dette har ført til bekymringer angående behandlingen og forløpet. Pasientene har merket dette ved at det tar lengre tid mellom hver time. Og at timer har blitt avlyst. Dette er noe HBRS har tatt tak i, og gjennom flere møter med politikere fra de forskjellige partiene, har vi møtt stor forståelse for den vanskelige situasjonen fra de alle. Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sendte inn et skriftelig spørsmål til Helseminister Bent Høie, der han etterlyser løsninger for den akutte situasjonen. 

HBRS opplever at situasjonen har blitt tatt på alvor av alle politkere vi har møtt. Og HBRS opplever også at svaret til Helseminister Bent Høie gjenspeiler at dette kommer til å bli en bedring. Helse Sør-Øst har ikke tatt høyde for den markante økningen av pasienter som har kommet på kort tid. Og vil derfor ta med det når de nå ser på budsjettet.

HBRS kommer til å følge opp, for å forsikre oss om at det blir en bedring og bemanningsøkning på NBTS.

Les spørsmål og svar her 

 

Vi i Harry Benjamin ressurssenter jobber for personer som har, søker, har hatt diagnosen transsekualisme. Eller opplever det som veldig ofte blir omtalt på folkemunne et behov for å skifte kjønn, født i feil kropp. Noen bruker også transseksuelle, transkjønnet, trans, transperson. Dette er begreper vi ikke bruker. Disse begrepene oppleves som identitetskapende. På lik linje med andre som får en diagnose, så er ikke vi vår egen diagnose. Men vi har en diagnose