2014 Harry Benjamin Distinguished Education Award

HBRS styret vil med dette gratulerer HBRS leder Tone Maria Hansen som vinner av 2014 Harry Benjamin Distinguished Education Award. Prisen er meget fortjent og er en annerkjennelse av hennes arbeid i Harry Benjamin ressurssenter. Hun har gjort og gjør et fantastisk, stykke arbeid. Hun har med sitt brennende engasjement og stå på vilje forbedret behandlingen, hun var en primus motor i å få i gang behandlingen igjen etter at den ble lagt ned. Og hun er stadig vekk en sterk pådriver for å få til endring til det bedre.
Hun har gjort at forståelsen blant fagfolk har økt betraktelig, og ikke minst at forståelsen generelt i samfunnet har blitt mye bedre.
 

Dear Tone Maria:

 I have the honor to inform you that you have been selected as the winner of the 2014 Harry Benjamin Distinguished Education Award by the Board of Directors of the World Professional Association for Transgender Health.

This award honors outstanding professionals who have made significant contributions throughout their lifetime to increasing awareness and competency in transsexual and transgender health. You are a pioneer in this respect, and the impact of your work can be seen locally, nationally, and internationally. You have been (and continue to be) a role-model, applying your strong interpersonal skills, intelligence, passion, and yes, charm, to further the health and wellbeing of transsexual, transgender, and gender nonconforming people worldwide.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file


 2014 Harry Benjamin Distinguished Education Award2014 Harry Benjamin Distinguished Education Award2014 Harry Benjamin Distinguished Education Award