Arkiv

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om
dekning av reisekostnader og regelverket endres.


Ny ordning

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett www.helsenorge.no


- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte

ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og
omsorgsminister Bent Høie.


Dette betyr at du som er pasient ikke lenger trenger å legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre. Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike søknader det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk for. Som pasient kan du da velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om du reiser med buss, tog eller bil.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.


Etter 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.


I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning

på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.


Når skal jeg bruke ny løsning?


Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal du bruke nytt papirskjema og fra den dagen kan du legge inn reiser på helsenorge.no.


Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema og dette må sendes per post, som før. 


Nye nettsider

www.helsenorge.no for pasienter


Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no.

Ved å logge deg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan du bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.


www.pasientreiser.no for helsepersonell

Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner.

 

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.


Les mer om den nye ordningen på Pasientreisers nettsider:

http://www.pasientreiser.no/reise-uten-rekvisisjon/elektronisk-innlevering/

 

Årets sommerleir satt deltakerrekord

Sommerleiren på Eidene, Tjøme ble en fantastisk opplevelse. Det ble satt ny deltagerrekord med 163 deltagere. Det var barn, unge, voksne og pårørende på samlingen.Les mer » om Årets sommerleir satt deltakerrekord

Vi flytter

HBRS flytter til nytt kontor i Christian Krohgs gate 34, 5 etasje. Det betyr at vi er begrenset tilgjengelig på telefon og e-post fra tirsdag 9. desember til fredag 12. desember.Les mer » om Vi flytter

God nytt år 2015

Nå legger vi bak oss 2014, og går inn i 2015 med smell! 2015 er fylt med nye muligheter og nye utfordringer. HBRS sitt nyttårs ønske er at 2015 blir det året der DU viser hele deg, uten skam, og med masse stolthet.Les mer » om God nytt år 2015

Nytt år, ny kontingent, Nye medlemmer? 2015

Nå har det nye året begynt, og hverdagen har begynt å senke seg. Vi ser tilbake på de siste årene som har gått, der vi har hatt en eventyrlig økning av medlemsantallet. Siden 2010 og fram til nå, har vi hatt en prosent økning på hele 77 %. Og bare i 2014 så har vi hatt en økning på 17 % i innmeldinger kontra 2013.Les mer » om Nytt år, ny kontingent, Nye medlemmer? 2015

HBRS inviterer

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) inviterer til 15 års jubileum med internasjonal konferanse om «født i feil kropp».Les mer » om HBRS inviterer

Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er initiativtager til dokumentarserien «født i feil kropp. Dokumentarserien begynner på TV2 mandag 18. august.

Styreleder i HBRS Mikael Scott Bjerkeli og daglig leder Tone Maria Hansen gleder seg til premieren 18. august på TV2. Bjerkeli og Hansen håper dokumentarserien kan bli et viktig bidrag til mer kunnskap og større forståelse for denne sårbare minoriteten.
Les mer » om Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Fantastisk HBRS sommertreff!

Etter mye arbeid og planlegging med hjelp fra noen fantastiske mennesker, kan vi konkludere med at det ble en helt FANTASTISK sommerleir!

Det har vært rørende å lese alle de fantastiske tilbakemeldingene. Vi ser hvor viktig dette treffet er for alle som er med, det gir de noe de ikke kan få andre steder, og sommerleiren blir et fristed der man kan møtes, slappe av, snakke, gråte og ikke minst le!
Les mer » om Fantastisk HBRS sommertreff!

Fantastisk HBRS sommertreff!

Etter mye arbeid og planlegging med hjelp fra noen fantastiske mennesker, kan vi konkludere med at det ble en helt FANTASTISK sommerleir!

Det har vært rørende å lese alle de fantastiske tilbakemeldingene. Vi ser hvor viktig dette treffet er for alle som er med, det gir de noe de ikke kan få andre steder, og sommerleiren blir et fristed der man kan møtes, slappe av, snakke, gråte og ikke minst le!
Les mer » om Fantastisk HBRS sommertreff!

Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er initiativtager til dokumentarserien «født i feil kropp. Dokumentarserien begynner på TV2 mandag 18. august.

Styreleder i HBRS Mikael Scott Bjerkeli og daglig leder Tone Maria Hansen gleder seg til premieren 18. august på TV2. Bjerkeli og Hansen håper dokumentarserien kan bli et viktig bidrag til mer kunnskap og større forståelse for denne sårbare minoriteten.
Les mer » om Rørende førpremiere på "Født i feil kropp"

Nytt år, ny kontingent, Nye medlemmer? 2015

Nå har det nye året begynt, og hverdagen har begynt å senke seg. Vi ser tilbake på de siste årene som har gått, der vi har hatt en eventyrlig økning av medlemsantallet. Siden 2010 og fram til nå, har vi hatt en prosent økning på hele 77 %. Og bare i 2014 så har vi hatt en økning på 17 % i innmeldinger kontra 2013.Les mer » om Nytt år, ny kontingent, Nye medlemmer? 2015

HBRS inviterer

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) inviterer til 15 års jubileum med internasjonal konferanse om «født i feil kropp».Les mer » om HBRS inviterer

God nytt år 2015

Nå legger vi bak oss 2014, og går inn i 2015 med smell! 2015 er fylt med nye muligheter og nye utfordringer. HBRS sitt nyttårs ønske er at 2015 blir det året der DU viser hele deg, uten skam, og med masse stolthet.Les mer » om God nytt år 2015

Vi flytter

HBRS flytter til nytt kontor i Christian Krohgs gate 34, 5 etasje. Det betyr at vi er begrenset tilgjengelig på telefon og e-post fra tirsdag 9. desember til fredag 12. desember.Les mer » om Vi flytter

Årets sommerleir satt deltakerrekord

Sommerleiren på Eidene, Tjøme ble en fantastisk opplevelse. Det ble satt ny deltagerrekord med 163 deltagere. Det var barn, unge, voksne og pårørende på samlingen.Les mer » om Årets sommerleir satt deltakerrekord

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om
dekning av reisekostnader og regelverket endres.


Ny ordning

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett www.helsenorge.no


- Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte

ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og
omsorgsminister Bent Høie.


Dette betyr at du som er pasient ikke lenger trenger å legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre. Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike søknader det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk for. Som pasient kan du da velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om du reiser med buss, tog eller bil.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.


Etter 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.


I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning

på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.


Når skal jeg bruke ny løsning?


Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal du bruke nytt papirskjema og fra den dagen kan du legge inn reiser på helsenorge.no.


Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema og dette må sendes per post, som før. 


Nye nettsider

www.helsenorge.no for pasienter


Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no.

Ved å logge deg inn på www.helsenorge.no/min-helse kan du bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.


www.pasientreiser.no for helsepersonell

Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner.

 

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.


Les mer om den nye ordningen på Pasientreisers nettsider:

http://www.pasientreiser.no/reise-uten-rekvisisjon/elektronisk-innlevering/

 

God jul og godt nyttår!

God jul og godt nyttår!

Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nyttår. Vi takker for mange hyggelige besøk på kontoret og det fantastiske og viktige arbeidet tillitsvalgte gjør i HBRS.

Varm julehilsen fra styret

Kurs Bergen

Les mer » om Kurs Bergen