OM HBRS

Om HBRS

Om HBRS
Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)arbeider for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet. HBRS ble stiftet 9 januar 2000, og har som mål å arbeide politisk og sosialt for at kvinner og menn som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS er en pasient og brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid. Forbedre levekår og livsvilkår, styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behandling.

  • HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer.
  • HBRS er en landsdekkende forening.
  • HBRS er en selvstendig forening
  • HBRS er partipolitisk uavhengig og uavhengig av trossamfunn.

Harry Benjamin ressurssenter
Om HBRS
Promoter siden din også

Vedtekter

HBRS vedtekter leser du her .

Foreldre/familieforening
Det er stiftet foreldre/familieforening innad i HBRS. Ønsker du kontakt med andre foreldre eller mer informasjon kan du sende e-post til: foreldre@hbrs.no

Daglig leder: Tone-Maria Hansen <tone.maria@hbrs.no>

Om HBRS Tone Maria Hansen har utdannelse som sosiolog fra universitetet i Oslo. Tone Maria er initiativtager og leder av HBRS (tidligere LFTS) og medlem av The World Professional Association For Transgender Health (WPATH) og Norsk forening for klinisk sexologi. Tone Maria holder ofte foredrag på vegne av HBRS for medisin og psykologstudenter, helsearbeidere, organisasjoner og skoler, og har forfattet mange hefter, artikler og kronikker om denne tematikken. Blant annet i tidsskriftene Suicidologi, UIO og Det Norske Lægetidsskrift. Tone Maria har vært med i mange TV program, radio, aviser, ukeblader og to bøker. Sommeren 2003 viste NRK 1 dokumentaren " Absolutt Tone Maria". Dokumentaren var et bidrag til større åpenhet om vår gruppe. Tone Maria var leder for organisasjonskomiteen som har arrangert verdens største konferanse om kjønnsidentitet i Oslo i 2009.

 

 

 

Styret i HBRS

Styret i HBRS består av følgende personer:


 

Styreleder: Mikael Scott Bjerkeli <mikael@hbrs.no>

Om HBRS Nestleder, Mikael Bjerkeli var med å stifte HBRS (tidligere LFTS) i 2000. Mikael har med sin store omsorgsevner overfor andre betydd mye for at personer i vår gruppe føler seg ivaretatt i foreningen. Mikael er utdannet sosionom. Han var også med i organisasjonskomiteen som har arrangert verdens største konferanse (WPATH) om kjønnsidentitet i Oslo 2009. http://www.wpathoslo2009.com/

 

 

 

 

 

Nestleder: Eva Macias  


Styremedlem: Ingvill Størksen  

Om HBRS

Ingvill Størksen har vært engasjert i arbeidet til HBRS siden 2001, først som innleid prosjektleder fra Kontekst Kommunikasjon, og senere som styremedlem fra 2005. Ingvill er utdannet cand.polit fra Universitetet i Bergen, og har spesialisert seg på homofili og lovgivning. Hun har tidligere jobbet for blant annet Kirkens Nødhjelp og Radiumhospitalet, i tillegg til verv i Utlendingsnemden og Menneskerettsalliansen. Nå jobber hun på Stortinget, som rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe.

  

Styremedlem: Ivan Holt Styremedlem: Ida Mellesdal     

Om HBRS

Medlem i HBRS fra 2000. Hun arbeider som metallurg ved Sperre støperi i Elverum. Utdannelse: Kjemi og prosessteknik ved Høgskolen i Østfold og ved NTH. Engelsk eksamen ved universitetet i Cambridge. Tysk eksamen ved Göte institut, Bonn. Medlem av forskningsinstitutter som BCIRA og Gjuteriföreningen. Skrevet opplæringsplan for fagarbeidere i støperiteknikk og vært med i opplæringsnemnda. Er med i hoved styre for NSF. 

 

 

1. Vararepresentant: Sonja Nilsen2. Vararepresentant: Benjamin Elias Solvang

 

 

 

Alle i styret har taushetsplikt

Om HBRS

Om HBRS