Om Alexandras minnefond

  • Alexandras Minnefond er opprettet ved gaver.
  • Midler fra minnefondet kan tildeles personer innenfor kjønnsidentitetstematikk. Det vil si personer som opplever kjønnsidentitetsutfordringer. Søknad om støtte sendes av den enkelte til Minnefondet.
  • Det kan søkes om støtte til å delta på sosiale samlinger som blant annet sommerleir og andre aktiviteter som er viktig for å bygge nettverk for å komme ut av ensomhet.
  • Delta på selvutviklingsgrupper, samtalegrupper og andre aktiviteter som vil være viktig for å forebygge og rehabilitere psykisk helse. Det kan også gis økonomisk støtte til hjelp fra psykolog.
  • Alexandras Minnefond er basert på frivillighet. Det er ingen ansatte i Minnefondet.

Gi et bidrag?

Ønsker du å gi en gave til Alexandras minnefond.
Gaver kan gis til minnefondets bankkonto:1506.01.97617
Gaver til fondet er svært velkomne.

Fondet har begrensede midler, og vanlig avkastning gir ikke mye rom for utbetalinger.
De pengene vi disponerer nå har kommet fra
 gaver i Alexandras begravelse
 midler etter Alexandra
 gaver fra Alexandras familie og venner
 gaver fra personer i HBRS-miljøet
 gaver og loddsalg fra deltakere på HBRS sommerleir

Les mer om fondet her: www.alexandrasminnefond.no

Noen få har begynt med faste, månedlige gaver, og dette er vi i styret veldig glade for. Det vil være til stor hjelp hvis flere betaler inn et lite beløp hver måned, slik at fondet får en slags «fast inntekt». Dersom 20 personer betaler inn 50 kroner hver i måneden, blir det faktisk 12000 kroner i året, som kan øke utbetalingene tilsvarende.